ЗДО №3, "Сонечко", Хмільник
Хмільник, Вінницька область

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу №3 за 2019/2020 навчальний рік

АНАЛІЗ
роботи комунального закладу дошкільний навчальний закладу №3 (ясла-садок) «Сонечко»  м. Хмільника загального розвитку
за 2019-20 навчальний рік

 

    Комунальна  установа  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 «Сонечко» загального розвитку знаходиться за адресою: м.Хмільник ,

вул. Пушкіна,87.  У 2019-2020 навчальному році в закладі функціонувало

5 груп, з них: 1-група раннього віку, 2-  ІІ молодших груп, 1-  середня група , 1– старша група, які відвідувало 136дітей.

 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

5

 ясельні

1

дошкільні

4

3.

Режим роботи груп:

 

 

 

10,5 годин

5

 

 

4.

Кількість вихованців

136

5.

Кількість працівників усього

30

педагогічний персонал

14

обслуговуючий персонал

16

     Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо - виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ДНЗ №3, затвердженого рішенням міської ради №1398 від 31 жовтня 2013 року.
   Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність дошкільного навчального закладу, педагоги спільно з батьками створювали необхідні умови для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.
   Організація освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі була спрямована на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за 2018-2019 навчальний рік, можливості колективу. Метою роботи нашого колективу є забезпечення ціннісного розвитку дитини, розвиток її творчої спрямованості, розкриття потенційних можливостей при забезпеченні дитячої субкультури, та визнанні унікальності ролі дошкільного дитинства в становленні особистості.

   Колектив ДНЗ №3 в 2019-2020 навчальному році працював над реалізацією науково-методичної теми: «Формування соціальної компетентності дошкільників через виховання у дітей морально-етичних цінностей та пізнавально – екологічної  компетентності»

 

Основними  пріоритетними напрямками  роботи дошкільного закладу є:

 

   1. Постійне підвищення якості дошкільної освіти , оновлення її змісту та форми організації навчально-виховного процесу;

   2. Запровадження освітніх інноваційних, інформаційних технологій;

   3. Продовження роботи закладу спрямованої на збереження і зміцнення здоров’я вихованців та прищеплення навичок здорового способу життя;

   4. Підвищення педагогічної майстерності колективу шляхом активної участі  в роботі методичних об’єднань ДНЗ міста, конкурсах педагогічної майстерності.

      5.Морально-духовний розвиток дитини, виховання в неї ціннісного        ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатності приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал.

 

    Зміст освітньо-виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, відповідно програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Реалізація освітньо-виховних завдань за державною програмою здійснювалася на засадах особистісно-орієнтованої моделі організації педагогічного процесу, в якій створення повноцінного розвивального середовища і забезпечення відповідної позиції вихователя в організації діяльності дітей є провідними умовами успішного її виконання.
   Колектив дошкільного закладу складається з 30 осіб, з них - 14 педагогічних працівників. Педагогами, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний навчальний заклад забезпечений повністю.

 

 

 

Освітній рівень педагогів:

 

Фаховий рівень педагогів:

 

        

 Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про високу кваліфікацію та творчий потенціал колективу.

 Педагоги дошкільного навчального закладу усвідомлюючи важливість реформування і оновлення дошкільної освіти постійно намагаються підвищувати свій професійний рівень через проходження курсової підготовки, самоосвіту, прийняття активної участі в різноманітних методичних заходах ДНЗ та міста. Так, курсову підготовку при КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти  пройшли в цьому навчальному році: вихователь Іванова Л.О., вихователь Денисюк Н.В.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи

 

навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме:

 • найважливішою формою підвищення рівня педагогічної майстерності, креативності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Протягом навчального року  для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, реалізацію поставлених пріоритетних завдань були проведені  такі педагогічні ради:

І. Організаційно - настановча «Шляхи організації навчально-виховного процесу, спрямованого на всебічний розвиток особистості»

Завдання навчально – виховної роботи ДНЗ на 2019 – 2020н.р.

Форма проведення - «Круглий стіл»

 •    підведено підсумків літньо-оздоровчої компанії;
 •      обговорено і затверджено річний план на 2018 -2019н.р.;
 •    затверджено програму та посібники для використання в навчально-виховному процесі, форми планування освітньо-виховної роботи;
 •   відмічено успіхи та недоліки в роботі при стані готовності груп до нового навчального року;
 •  в обговоренні і затвердженні плану на новий навчальний рік приймав участь весь педагогічний колектив.

 

 • Тематична:  Інтеграція суспільного та родинного виховання з проблеми безпеки життєдіяльності дитини

 

 • Переглянуто презентацію організація роботи з питань безпеки життєдіяльності дітей в ДНЗ.         
 • Заслухано доповідь  про формування  в дітей навички безпечної поведінки
 • заслухано довідку за результатами перевірки про стан освітнього процесу з формування безпеки життєдіяльності дошкільнят
 • переглянуто мультимедійну презентацію «Навчаємо азбуки безпеки під час проектної діяльності.»

           

 

 1.  

В основі проведення педагогічної ради було використано диспут.

 • було визначено основні завдання Базового компоненту дошкільної освіти щодо готовності дітей до навчання в школі.
 • обговорено шляхи забезпечення наступності та послідовності в роботі ДНЗ та школи та використання інноваційних технології в роботі з дітьми старшого дошкільного віку в підготовці до шкільного навчання
 • проведено ділову гру  «Імідж сучасного вихователя».

 

ІV. Підсумкова: Результативність роботи дошкільного навчального закладу за 2019-2020 навчальний рік.

- підведено підсумки роботи за навчальний рік

- окреслено пріоритетні напрямки роботи в наступному 2020-2021н.р., та робота в літній оздоровчий період.

                                                                                    

Систематично проводились засідання  «Педагогічної гостинної»:

 1. семінари:
 • в формі «Круглого столу»: «Обмін думками з питань  самоосвіти та використанні інноваційних технологій»;

 

 • - «Дитина індивід, усі разом- колектив»;

 

 • - проблемний семінар: «Діти покоління Z, або яка вона сучасна дитина»;

 

 • семінар – практикум «Інтелектуальна карта як засіб символізації і систематизації інформації. Особливості побудови інтелектуальних карт. Технологія складання інтелектуальних карт: плануємо процес»;

 

 1. -тренінг:

«Ранкова зустріч скликає друзів»

 

 1. консультації:

-  «Формування основ здорового способу життя у дітейдошкільного віку»

- «Особливості проведення народних свят та окремих обрядів в ДНЗ відповідно до календарної сезонності».

 

Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовував спеціалізовані програми, альтернативні методики а саме:

- технологію розв’язання винахідницьких завдань;усі вихователі;
- використання авторської методики Л. Шелестової «Розвивальне читання» в роботі з дітьми середньої   та  старших  груп  ( вихователі Самойленко Д.В., Осадчук О.В., Постернак Ю.М.,Лупол А.М. )

- впровадження системи М.Монтессорі щодо розвитку сенсорних здібностей дітей (вихователі Чулаєвська Н.В. Соколенко О.О);

-  методику М.Єфименка «Театр фізичного виховання» (інструктор з фізичного виховання Баліцька Н.А.).

- психолого – педагогічне проектування”(авт.Т. Піроженко, С. Ладивір) (в усіх вікових групах)

- розвиток творчих здібностей дітей за системою Карла Орфа в процесі музичного виховання дошкільників (музичний керівник Коломієць Я.К.)

- з березня 2015р. дошкільний навчальний заклад працює над втіленням в життя  програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку  від 3 до 6 років «Афлатот»

 

Виконуючи завдання намічені у річному плані, педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання дітей. На заняття виносився лише основоположний зміст програми, який знаходив своє продовження в цільових прогулянках, екскурсіях, іграх, пошуково-дослідницькій діяльності. В роботі з дітьми використовувались як традиційні так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, екскурсій. Педагоги  використовували в своїй роботі з дітьми різноманітні виховні технології, такі як:  психотехнології, різноманітні ігрові технології, проективні діагностики. Поміж багатьох інноваційних технологій  у системі дошкільної освіти, що спрямовані на реалізацію особистісно – орієнтованого підходу , найхарактернішою є проектна методика навчання. Проектне навчання завжди орієнтоване на самостійну активно – пізнавальну практичну діяльність дитини під час розв’язання особистісно – значущих проблем. Проектування сприяє підвищенню пізнавальної активності дітей, набуття ними досвіду продуктивної діяльності, колективної праці  тощо. Участь у побудові та реалізації проекту дає дитині можливість експериментувати, синтезувати набуті знання і вміння, розвивати свої творчі здібності та комунікативні навички. Протягом 2019 – 2020 н.р. педагоги закладу продовжували ефективно використовувати та  впроваджувати  у роботі з дітьми метод проектів.  В основу методу покладена ідея, що будь-яка освітня діяльність повинна бути спрямована суто на результат, досягнення якої має здійснюватися спільною роботою дитячого колективу і педагога. При цьому всі дійові особи працюють над єдиною темою. Протягом навчального року було впроваджено наступні проекти:

 • ІІ молодша група №1 «Веселка»: освітній проект «  Маленький артист у кожній дитині»                                          
 • ІІ молодша група№2 «Капітошка»: освітні     й проект  «Творимо дива з природою :Зима - чарівниця»
 • середня група «Домісолька»: освітній проект «Без верби й калини нема України»
 • старша група  «Дюймовочка»: освітній проект «Правила безпеки знай і в біду не потрапляй»

 

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно – динамічні заняття в залежності від освітніх ліній, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, , сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, дають відповіді на запитання,самостійно роблять висновки та узагальнення, висловлюють судження.

 Під час колективного перегляду занять вихователі мали можливість обмінятися досвідом роботи. Відкритий перегляд заняття це як форма передачі педагогічного досвіду. Вдале заняття захоплює присутніх майстерністю того, хто його проводить, спонукає до пошуків, стимулює до творчості. Своїм практичним досвідом щодо формування у дітей логіко математичних навичок під час колективного перегляду поділилася вихователь старшої групи Лупол А.М., вона провела заняття на тему «Математична олімпіада», під час якої діти показали високий рівень знань та ерудиці, вміння злагоджено працювати в колективі, слухати один одного.

  Денисюк Н.В.  провела інтегроване заняття для дітей ІІ молодшої групи з правил дорожнього руху (дитина в соціумі та аплікація) «Ми в безпеці», під час якого діти з задоволенням  виконували завдання. В дітей є достатній рівень знань з правил поведінки на дорозі. Вихователь вчить дітей бути обачними , бережно ставитись до свого життя та здоров’я, виховує  в малюків почуття відповідальності, бажання працювати в колективі.

   Іванова Л.О. поділилася досвідом роботи з розвитку творчої уяви малюків під час нетрадиційного малювання.

Дієвою формою підвищення наукового, фахового та методичного рівня педагогів є, було і залишається методичне об’єднання. Педагоги нашого закладу приймають активну участь у даних заходах , під час яких діляться досвідом, отримують нові знання.

   Планування контролю за станом освітнього процесу в дошкільному закладі було системним, відповідало річним завданням закладу та було спрямоване не лише на виявлення недоліків, а й на глибоке вивчення стану навчально-виховного процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги вихователям.

Вивчення стану життєдіяльності дітей традиційно проводиться у вигляді контролю за навчально-виховною роботою,  який передбачає одну фронтальну перевірку старшої групи та дві тематичні перевірки.

   Оперативний контроль передбачав перевірку дотримання правил внутрішнього порядку, стану ігрових приміщень, рівень створення навчально-ігрового середовища, обладнання куточків для театралізованої діяльності, стан батьківських куточків, стан документації, рівень планування, дотримання рухового режиму в процесі перебування в дитячому садку, використання коригуючи вправ,робота з фізичного виховання, рівень володіння дітьми знаннями з валеології, форми роботи з мовлення, санітарний стан груп.

  

   Гурткова робота в ДНЗ є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становить невід'ємну частину освітнього процесу.

Раціональний підхід до складання тижневого розподілу занять дає змогу виокремити декілька днів тижня для гурткової роботи. Діти мають можливість обирати заняття за власними уподобаннями, здібностями.

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртка будується за авторським перспективним планом, складеним їх керівником на основі власних доробок, запозиченого перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій.

Зростанню та розвитку індивідуальних здібностей та інтересів дітей, сприяла упродовж року робота музичного гуртка «Співаночка»,керівник гуртка - музичний керівник Коломієць Я.К. розвиває почуття дітей засобами співу та грою на музичних інструментах, навчила їх передавати свої почуття в співах, музикуванні за власною програмою роботи музичного гуртка . Робота  логоритмічного  гуртка «Розмовляйко» - керівник Осадчук О.В., сприяє  розвитку у малюків звуковимови, ритму, якості мовлення.

З метою виявлення у дітей  творчого потенціалу,  ранніх захоплень , розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей працюють гуртки :

 • театральний гурток «Рукавичка» -  керівник Божинська С.Ф.
 • хореографічний гурток «Калейдоскоп»- керівник Баліцька Н.А.

 Така форма роботи надала можливість інтелектуального, духовного і морального збагачення дитячої особистості, сприяла розвитку самопізнання. Дану форму роботи ми плануємо продовжувати у новому навчальному році.

 

   Відповідно до річного плану роботи ДНЗ протягом року проводилась ретельна робота з охорони життя та здоров’я дітей, та запобігання дитячого травматизму. Ці питання знаходяться на постійному контролі адміністрації дошкільного закладу, обговорюються на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах. Нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу не було. Цьому сприяла розташована в батьківських куточках і постійно поновлювана інформація щодо попередження різних видів травмування дітей, різноманітні форми роботи з дітьми: заняття, бесіди, дидактичні ігри, цільові прогулянки тощо, за допомогою яких у дітей формувались уявлення про можливі небезпечні ситуації, відпрацьовувались стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення небезпечних ситуацій. Результат роботи – відсутність травматизму дітей. На достатньому рівні проводяться  традиційні щорічні заходи: «Тиждень безпеки дитини», «Тиждень знань з основ безпеки дитини», «Місячник цивільного захисту», під час яких мали місце цікаві форми роботи з дітьми, батьками, працівниками з різних розділів безпеки життєдіяльності. До «Тижнів безпеки дитини» був розроблений план дій працівників під час виникнення надзвичайної ситуації та план евакуації дітей на випадок надзвичайних ситуацій, проведено навчання працівників закладу згідно з розкладом за тематикою відповідно до програми занять, підготовлено та оформлено довідково-інформаційний матеріал. Кожен день «Тижня безпеки дитини» мав свою назву і відповідав певній тематиці.

  Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. У кожній віковій групі наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я. Одним із пріоритетних напрямків роботи установи є рухова активність вихованців, вплив її на функціонування органів і си­стем дитячого організму, навчання дітей берегти і зміцнювати своє здоров'я, формування свідомого ставлення до свого здоров'я, оволодіння життєвими навичками здорового способу життя та безпечної для здоров'я поведінки. Фізичні рухові навантаження, що їх дають дітям з ураху­ванням віку та індивідуальних особливостей розвитку, сприя­ють підвищенню рівня оцінки і самооцінки, впевненості у своїх силах. Діти одержують задоволення від виконання того, чого раніше не робили, стають впевненішими. Протягом року  проводились цікаві  спортивні розваги, свята, дні здоров'я. Запровадження чіткої системи фізичного виховання ство­рили необхідні умови для зміцнення здоров'я, гармонійного фізичного розвитку та доброї рухової підготовки дітей. Значна увага приділялась роботі з профілактики захворювань і оздоровлення дітей. Педагогічним колективом була проведена кропітка робота щодо збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей. Впроваджувалась система профілактично - оздоровлювальних заходів, спрямованих на адаптацію дітей до умов дитячого закладу, запобігання захворюваності, зміцнення їх імунної системи.

        Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю. Протягом року педагогічний колектив ДНЗ працював над питанням модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім'єю.
    Вихователі дошкільного навчального закладу постійно поновлювали інформації в батьківських куточках, залучали батьків до організації освітньо-виховного процесу. Вдало проходили спільні виставки робіт батьків і дітей за різними темами, конкурси малюнків, спільні свята та розваги.  Протягом року проводились спільні заходи та виставки:

- виставка малюнків «Я і моє місто»

- осіння виставка поробок з приролдного матеріалу «Осінь в гості завітала»

-  ярмарка «Осінні смаколики»

- виставка поробок «Новорічна фантазії»

- виставка дитячих малюнків «Моя люба матуся».

                                                                            

  З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури. Проведена підписка на періодичні видання.

            Таким чином, річний план за 2019 – 2020 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Проте в організації освітнього процесу 2019 – 2020 навчальному році залишаються актуальними питання щодо:

- збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей через впровадження нетрадиційних форм оздоровлення дітей та налагодження тісної взаємодії з батьками, дітьми, педагогами;

- систематизації роботи з патріотичного виховання дітей;

- підвищення компетентності батьків шляхом використання ІКТ.

 

    Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2020-2021 н.р., досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання пріоритетних завдань:

 1. Формувати активну життєву позицію щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей в світлі вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти. 
2. Продовжувати формувати соціальні компетентності дошкільників через виховання у дітей морально-етичних цінностей та пізнавально – екологічної  компетентності.
3. Продовжувати здійснювати особистісно-орієнтований підхід у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом створення розвивального середовища, впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик. 

    Функціонування ДНЗ №3 у 2020-2021 навчальному році буде регламентуватися нормативно-правовими актами, зокрема:

- Конституцією України;
- Законом України «Про дошкільну освіту», (чинна редакція) від 04.11.2018р підстава 2518 -VІІІ
- Конвенцією прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 р. №789-XІІ;
- Національною Доктриною розвитку освіти в Україні в XXІ столітті, затвердженою Указом Президента України від 17.04.2002р. №347/2002;
- Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти(нова редакція) від 22.05.2012р. №615
- Освітньою програмою виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина» рекомендованою Міністерством освіти  і науки України (Лист МОН України №1/11 – 16163 від 09.11.2015р.)
- Методичними рекомендаціями до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» рекомендованою Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол №3 від 31.03.2016р.)
- Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305;
- Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 р. №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах»;
- Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-36 від 24.01.2007р. «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів»;
- Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-263 від 07.05.2007р. «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»;
- Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-455 від 03.07.2009р. «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;
- Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-563 від 16.08.2010р. «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»;
- Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України № від 27.08.2004р. «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ»;
- Статутом дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3 «Сонечко», затвердженим рішенням у виконавчого комітету Хмільницької міської ради №1398 від 31.11.2013р.

 

 

 

Логін: *

Пароль: *