ЗДО №3, "Сонечко", Хмільник
Хмільник, Вінницька область

Про розподіл обов’язків з БЖ та ТБ

завантаження

управління освіти хмільницької міської ради

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОЧОК) № 3 « СОНЕЧКО»  м. ХМІЛЬНИКА ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

НАКАЗ

 

04.01.2021                                                                            № 6

 Про розподіл обов’язків

з БЖ та ТБ                                                              

        Відповідно до Закону України «Про охорону праці», Кодексу Законів України про працю, Положення про організацію охорони праці у відповідності з інструкцією по охороні життя і здоров’я дітей, запобігання дитячого травматизму, протипожежної безпеки

НАКАЗУЮ:

1. Організувати роботу з протипожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, охорони праці (на підставі наказів про прийом на роботу) слідуючим чином:

Завгосп Пугач О.І : відповідальний за дотримання вимог еваковиходів, наявністю засобів пожежогасіння та їх справністю;

-   здійснює контроль за справністю будівлі, обладнання, електроосвітлювальних приладів, електроприладів, заземлення електрообладнання;

-   контроль за безпечним веденням робіт обслуговуючим персоналом з дотриманням вимог безпеки згідно Інструкції;

-   несе відповідальність за забезпечення санітарно-гігієнічних норм харчування;

-   відповідає за життя і здоров’я дітей стосовно харчових отруєнь;

-   суворо виконує Інструкції з безпеки життєдіяльності;

вихователь-методист Б’ялківська Н.М.: несе відповідальність за безпеку життєдіяльності педпрацівників та вихованців, інструктує вихованців з питань безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки.

-   контролює виконання заходів з питань безпеки життєдіяльності серед батьків та вихованців ДНЗ;

-   забезпечує контроль за дотриманням Інструкції під час використання технічних засобів навчання;

-   у випадках відсутності завідуючої виконує її функціональні обов’язки з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці та ТБ;

медична сестра старша Нечаюк В.Я.: несе відповідальність за безпеку життєдіяльності працівників та вихованців ДНЗ, а в разі потреби надає першу долікарську допомогу;

-   несе відповідальність за забезпечення санітарно-гігієнічних норм харчування;

-   відповідає за життя і здоров’я дітей стосовно харчових отруєнь;

        -   інструктує  вихованців та батьків з  питань безпеки життєдіяльності;

-   здійснюює контроль за наявністю на території отруйних рослин,;

робітники по комплексному обслуговуванню Бондар О.П. , Коведа В.В.  Шулаков О.В.

забезпечують справність:

-   будівель та споруд ДНЗ;

-   обладнання;

-   електроосвітлювальних приборів;

-   електроприладів;

кастелянка Струтинська Л.К. здійснює контроль за охороною праці та ТБ на пральні;

-   справність електрообладнання;

-   виконання інструкції при роботі зі швейною машинкою;

-   виконання інструкції з безпеки життєдіяльності;

машиніст з прання Щербанюк Л.В. повинна:

-   виконувати інструкції з безпеки життєдіяльності;

-   у випадку несправності обладнання доводити до відома керівника;

кухарі, підсобні робітники: несуть відповідальність за охорону життя і здоров’я стосовно харчових отруєнь ;

-   виконувати інструкції з безпеки життєдіяльності;

-   у разі несправності обладнання доводити дот відома керівника;

         - здійснюють контроль за виконанням правил безпеки життєдіяльності на кухні;

-   справність електроприладів;

-   справність обладнання;

помічники вихователів:

-   допомагають вихователям забезпечувати безпеку життєдіяльності дітей;

-   суворо виконують інструкцію з охорони життєдіяльності при виникненні надзвичайних ситуацій, доводять до відома завідуючої;

педагогічні працівники усіх вікових груп:

-   несуть повну відповідальність за охорону життя і здоров’я дітей;

-   проводять заходи та інструктують дітей та батьків вихованців з питань безпеки життєдіяльності;

-   своєчасно інформують керівника про нещасні випадки  та забезпечують своєчасну медичну допомогу;

-   контролюють зберігання миючих засобів, колючих і ріжучих предметів;

-   перевіряють майданчик на наявність отруйних рослин та грибів;

-   суворо виконують Інструкцію з безпеки життєдіяльності;

-   здійснюють контроль за санітарним станом, станом харчування;

-   своєчасно інформують керівника про несправність обладнання;

-   при виході за територію ДНЗ доводять до відома керівника, страшу медсестру, виконують Інструкцію з безпеки життєдіяльності;

музичні керівники:

-   несуть відповідальність за безпеку життєдіяльності дітей під час навчально-виховного процесу;

-   здійснюють контроль за справністю обладнання, електроінструментів;

-   суворо виконує Інструкції з безпеки життєдіяльності;

сторожа, двірник: суворо дотримуються інструкції з безпеки життєдіяльності;

-   у разі надзвичайних ситуацій негайно повідомити керівника, завгоспа та служби негайного виклику;

завідувач Погорелова С.М.:

-   забезпечує виконання вимог з безпеки життєдіяльності, несе повну відповідальність за безпеку працівників і вихованців;

-   інструктує працівників з питань безпеки життєдіяльності та виконання вимог з безпеки життєдіяльності в аварійних ситуаціях.

2. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

  Завідувач ДНЗ№3                                                С.М. Погорелова

 

З наказом ознайомлені  ; 

                                                                                                         підпис

 1. Б’ялківська Н.М.-  вихователь-методист
 2. Пугач О.І.      - завгосп
 3.  Струтинська Л. К. -         кастелянка
 4. Нечаюк В.Я.-                     медсестра
 5. Постернак Ю.М.   -вихователь
 6. Лупол А.М. -                 вихователь                    
 7. Іванова Л.О.. -                 вихователь
 8. Гальвіта Т.М. -                 вихователь
 9. Осадчук О.В. -               вихователь
 10. Самойленко Д.В.-             вихователь
 11. Божинська С.Ф.-        вихователь
 12. Чулаєвська Н.В.-       вихователь
 13. Денисюк Н.В. -             вихователь
 14. Соколенко О.О. -        вихователь
 15. Коломієць К.         музичний керівник
 16. Баліцька Н.А..-     інструктор  з фіз. вих.
 17. Мишківська З.П.- асистент вихователя
 18. Гедз Ж.П.-       помічник вихователя
 19. Прокопович З.Є. -         помічник вихователя
 20. Тендеріс Л.В.. -       помічник вихователя
 21. Оксанова О.Ю. -         помічник вихователя
 22. Роздорожнюк О.П. -      помічник вихователя
 23. Осадчук Н.В. -               помічник вихователя
 24. Гупал І.В.-                    кухар
 25. Хорошун Л.І.-              кухар
 26. Зайцева Л.М.-              працівник харчоблоку
 27. Щербанюк Л.В.-         праля
 28. Коведа В.В. -               сторож
 29. Паламарчук О.Г. -      двірник
 30.  Бондар О.П. -              робітник з обслуговування
 31. Шулаков О.В.  -         електрик
 32. Гупал М.Ф. – оператор котельні
 33. Кирилюк О.П. – оператор котельні
 34. Знаміровський І.М.- оператор котельні

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *