ЗДО №3, "Сонечко", Хмільник
Хмільник, Вінницька область

Психологічна служба ДНЗ.

Одним із найважливіших етапів розвитку дитини є дошкільний період життя. І саме тому психологічне забезпечення у дитячому садочку, навчання й виховання набувають великого значення у подальшому житті кожної особистості.

Якщо у вас виникнуть запитання,  на які ви не зможете самостійно знайти відповіді — вам допоможе психологічна служба дошкільного навчального закладу.

Практичний психолог ДНЗ працює над:


Створенням умов, які сприяють охороні фізичного і психічного здоров’я дітей;
Забезпеченням їх емоційного благополуччя та індивідуального підходу до кожної дитини;
Самостійного та ефективного розвитку здібностей кожної дитини;
Підтримці психологічного клімату у колективі;
Здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей на всіх вікових етапах;
Забезпечення відповідних психологічних умов для нормального самопочуття дитини у дошкільному закладі;
Забезпечення супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
Формування соціальної компетентності дітей;
Формування шкільної зрілості дітей;
Формування у батьків відповідального ставлення до виконання батьківських обов’язків;
Профілактика будь – яких форм насилля над дитиною;
Проведення роботи з обдарованими дітьми, спрямувати її на розкриття здібностей;
Надання ефективної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу;
Сприяння підвищенню психологічної компетентності вихователів, батьків засобами просвітницької та консультативної роботи.

Основні напрямки роботи практичного психолога:


Психодіагностична робота:

Мета:
поглибити психолого-педагогічне вивчення дитини протягом усього періоду дошкільного дитинства, виявлення її індивідуальних особливостей, розвитку пізнавальних та особистісних якостей, динаміки її розвитку від середньої вікової групи і до вступу до школи;
з’ясувати причини тих чи інших відхилень у вихованні та навчанні дитини; відставання чи випередження вікових нормативів у розвитку певних пізнавальних процесів.

Консультаційна робота:

Мета:
допомогти батькам, які вперше приводять дитину до дошкільного закладу усвідомити психічне навантаження, яке доведеться пережити дитині під час періоду адаптації;
допомогти в налагодженні постійних психолого-педагогічних взаємин з вихователями, підвищити психологічну компетентність з певних питань, що сприятиме кращому розумінню батьками себе, своєї ролі у житті дитини і самої дитини й позитивному ставленні до неї;
з’ясовувати причини психологічних проблем, які виникають у родинному спілкуванні та шляхів їх цивілізованого розв’язання;
допомогти батькам у процесі вибору для дитини гуртків, школи тощо.

Корекційно – відновлювальна та розвивальна робота:

Мета:
здійснювати психолого-медико-педагогічні заходи з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, формувати соціальну корисність життєвої перспективи.

Психологічна просвіта:

Мета:
підтримувати потребу в спеціальних знаннях щодо розвитку і виховання дитини, своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі.

Одним із напрямків роботи з батьками є профілактично – корекційна робота, мета якої допомогти батькам переглянути свої уявлення про виховання та позбутися неефективних засобів педагогічного впливу. Для вирішення цих завдань були проведені консультації для батьків, а також індивідуальні бесіди, під час яких психолог ознайомлював батьків з результатами психологічного обстеження дітей, інформував про їх потенційні можливості, труднощі та засоби, які можуть покращити психологічне благополуччя дитини.

 

Логін: *

Пароль: *